16.02.2018
e-Books
1 Comment

Khillee [PDF]

by P.L. Deshpande
उपहास ह्या शस्त्राचा उत्तम उपयोग पुलंनी ह्या पुस्तकातील लेखात केलेला आहे. यातील लेख म्हणजे शब्दातून साकारलेली व्यंगचित्रे आहेत. सर्वच लेख वाचनीय.
एका गांधी टोपीचा प्रवास, आम्ही सुक्ष्मात जातो हे लेख विशेष आवडले.
पुलंच्या शाब्दिक कोट्यांना आलेले उधाण अनुभवायचे असेल तर हे पुस्तक आवर्जून वाचावे.
[PDF] Khillee download

Book info

Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
Author
PublisherShreevidya Prakashan
File size3.1 Mb
ISBN
Pages count237
Book rating4.06 (221 votes)
 rate rate rate rate rate

Other Formats

1 comment

1. Persia Emily | 16.02.2018 17:33

avatar avatar_frame

Thank you! Great book!

Post your comments

Related Posts


©2009-2016 Rel books. All rights reserved.