07.01.2017
e-Books
1 Comment

Marrying JC [PDF]

by Mandie Lee
"Love won't work unless we surrender to it."

Sa edad na dalawampu’t pito, handa nang magpakatan- dang-dalaga si Marion. Iyon ang naiisip niyang kahihinatnan ng buhay niya dahil hindi pa siya nagkakanobyo at wala rin namang nanliligaw sa kanya dahil daw sa mabagsik na pag-uugali niya.

Pero bigla na lang dumating sa buhay niya si Atty. Juan Crisostomo Marcellano, ang lalaking daig pa ang naengkanto niya dahil ayaw siyang tantanan nito. Pero hindi siya naniniwala na seryoso sa kanya ang isang tulad nito. Wala siyang balak na maging isa sa mga babae nito, kaya ginawa niya ang lahat upang iwasan ito. Pero sa labis na pagkairita niya ay kinukulit pa rin siya nito kahit paulit-ulit na niyang tinarayan ito. Hanggang sa namalayan na lang niyang nasanay at kinikilig na rin siya kapag nasa paligid ito.

Ngunit nang nahuhulog na ang loob niya rito, saka niya natuklasan na napilitan lang itong ligawan siya...
[PDF] Marrying JC download

Book info

Title
eBook formatMass Market Paperback, (torrent)En
Author
PublisherPrecious Pages Corp.
File size3.9 Mb
Release date 09.11.2011
ISBN9789710249282
Pages count128
Book rating4.08 (12 votes)
 rate rate rate rate rate

Other Formats

1 comment

1. Persia Emily | 07.01.2017 17:33

avatar avatar_frame

Thank you! Great book!

Post your comments


©2009-2016 Rel books. All rights reserved.