15.02.2018
e-Books
1 Comment

Ginto ang Kayumangging Lupa [PDF]

by Dominador B. Mirasol
Ang Ginto ang Kayumangging Lupa ay nagwagi ng Tanging Gantimpala sa Timpalak Nobelang Tagalog ng Cultural Center of the Philippines nuong 1979 at unang sinerye sa magasing Sagisag ng Department of Public Information. Inilalahad sa nobela ang kasaysayan ni Moises Dimasupil na, tulad ni Moises ng mga Israelita, lumaban sa kalupitan ng mga Paraon sa ating panahon.

Isama mo si Doming Mirasol sa isang grupo ng kapwa manunulat at malamang na siya ang lalabas na pinakatahimik sa lahat. Likas kasing hindi siya madaldal. Mas gusto niyang makinig at magmasid kaysa magsalita. Ang katangiang ito ng pagkatao ni Mirasol ay masasalamin din sa kanyang mga obra. Lalo na sa paggamit niya ng lenggwahe. Pili, walang sayang na mga salita. Walang kalabisan. Ang labas ay lenggwaheng matimpi, ang dating ay kipil at paikpik-gayunpama'y sumisikad sa katartikong kapangyarihan. Hindi siya napapatangay sa malakas na rahuyo ng mga salita, kung kaya't walang naliligwak na damdamin-tulad ng kuyom na kamao o kaya'y matimpi bagamat naglalatang dibdib. Sapat lang para sa kanyang mga tauhan at naratibo, ang iba pa'y inilalaan niya para sa mga mambabasa. Matimpi at makapangyarihan ang bawat akda ni Mirasol-tulad ng tula.
[PDF] Ginto ang Kayumangging Lupa download

Book info

Title
eBook formatHardcover, (torrent)En
Author
PublisherUniversity of Philippines Press
File size1.9 Mb
ISBN9789715422086
Pages count1979
Book rating4.28 (61 votes)
 rate rate rate rate rate

Other Formats

1 comment

1. Persia Emily | 15.02.2018 17:33

avatar avatar_frame

Thank you! Great book!

Post your comments

Related Posts


©2009-2016 Rel books. All rights reserved.